Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lai ierobežotu koronavīrusu Covid – 19 tālāku iespējamu izplatību, RPA “RīGAS GAISMA” tiek ieviesti sekojoši drošības pasākumi:

➡ Uz nenoteiktu laiku tiek atcelta klātienes projektu un topogrāfijas saskaņošana, atzinumu izsniegšanu, rakšanas darbu atļaujas izsniegšana un konsultācijas par tehniskajiem jautājumiem

➡ Tiek maksimāli ierobežota apmeklētāju pieņemšana un vizītes RPA “RĪGAS GAISMA” administratīvajā ēkā. Lūdzam visus, kam nepieciešams kārtot kādus jautājumus klātienē, iepriekš sazināties ar speciālistiem telefoniski(67848727) vai e-pastā vai rakstot uz rg@riga.lv

➡ Tiek samazināts klātienes apspriežu skaits,atceltas plašākas tikšanās, Aģentūras darbs tiks organizēts pēc iespējas izvērtējot iespēju strādāt attālinātā režīmā.

Saudzēsim sevi un viens otru!