Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā

Viena jauna personāla pacēlāja iegāde

Ielu apgaismes balstu piegāde

Spēka kabeļu piegāde

Gaismekļu un spuldžu piegāde